ANBI

Lilacafonds Nederland is door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

  • Naam: Stichting Lilacafonds Nederland
  • Fiscaal nummer: 8211.01.134
  • Contactgegevens: Norbartlaan 9, 4702 AV Roosendaal
  • E-mail: zie Contactpagina
  • Bestuur bestaande uit vijf bestuursleden: R.F.P. De Meester (voorzitter), P. Knopper (penningmeester), E.C. Stikkelman (secretaris), P. Candaele (bestuurslid), R.C. Vandecasteele (bestuurslid)
  • Beleidsplan
  • Beloningsbeleid: Lilacafonds Nederland is een stichting die door 5 vrijwilligers wordt bestuurd, zonder dat zij daarvoor op wat voor wijze dan ook voor worden beloond.
  • Doelstelling
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Zie punt 5, 6 en 7 van het Beleidsplan
  • FinanciĆ«le verantwoording 2022