Lilacafonds

Het Lilacafonds is het erfgoedfonds van de wetenschap lilaca. Dit erfgoedfonds is in het leven geroepen om alle kennis die over het lila is ontdekt te verzamelen, te waarborgen en te verspreiden als daar vraag naar is. In de laatste veertig jaar is er geschiedenis geschreven op het gebied van de lila wetenschap. Het Lilacafonds verzamelt de geschriften en publicaties die deze nieuwe wetenschap een basis hebben gegeven. Op de pagina Publicaties worden enkele van deze publicaties genoemd.

Dagboeken van Sunya

Verder behoort alles wat met het ontstaan van de lilaca te maken heeft tot het verzamelgebied van het Lilacafonds. Onder Collectie krijgt u een indruk van wat dat zoal inhoudt.

Het Lilacafonds is in augustus 2009 opgericht en is een zelfstandige, onafhankelijke stichting met twee vestigingen, één in Nederland en één in België. Met een ANBI-status in Nederland en een Stichting van Openbaar Nut-status in België. Er zijn vijf bestuursleden, die op vrijwillige basis hun werkzaamheden verrichten voor het Lilacafonds Nederland en zes bestuursleden voor het Lilacafonds België.

© 2023